Den viktigaste skillnaden mellan unisexuella och bisexuella organismer är att manliga och kvinnliga reproduktiva system är separerade i unisexuella organismer medan både manliga och kvinnliga reproduktionssystem finns i samma individ av bisexuella organismer. "

Organismer grupperas i två kategorier; unisexual eller bisexual baserat på de reproduktionsorgan som finns i kroppen. När manliga och kvinnliga reproduktionsdelar finns i samma individ är de kända som bisexuella organismer. När manliga och kvinnliga reproduktionsdelar finns i separata individer är de kända som unisexuella organismer.

Skillnaden mellan unisexuella och bifisexuella organismer_Sammanfattande sammanfattning

INNEHÅLL

1. Översikt och nyckelskillnad 2. Vad är unisexuella organismer 3. Vad är bisexuella organismer 4. Likheter mellan unisexuella och bisexuella organismer 5. Jämförelse sida vid sida - Unisexuella vs bisexuella organismer i tabellform 6. Sammanfattning

Vad är unisexual organismer?

Unisexuella organismer är de organismer som endast har en typ av reproduktionssystem i den enskilda organismen. Manliga och kvinnliga reproduktionssystem finns i olika individer i unisexuella organismer. De kan producera manliga eller kvinnliga gameter, men aldrig båda tillsammans i en organisme.

Och bara en typ av gonad (manlig gonad eller kvinnlig gonad) finns i en individ. Människor, fåglar, reptiler, fisk är vanliga exempel på unisexuella organismer. Unisexuella organismer har separata kön, män eller kvinnor. Vissa växter är unisexuella. Därför producerar de unisexuella blommor som har antingen pistiller eller stamens.

Vad är bisexuella organismer?

Bisexuella organismer är de organismer som har både manliga och kvinnliga reproduktionssystem i samma individ. De kan producera både manliga och kvinnliga gameter tillsammans eftersom de har både manliga och kvinnliga gonader.

De flesta av angiospermerna producerar bisexuella blommor. Bisexuella blommor har stamens och pistiller. Exempel på bisexuella organismer är blodiglar, sjöstjärnor, bandmaskar, daggmask etc.

Vad är likheterna mellan unisexuella och bisexuella organismer?

  • Unisexuella och bisexuella organismer producerar könsceller. Både unisexuella och bisexuella organismer involverar i sexuell reproduktion.

Vad är skillnaden mellan unisexuella och bisexuella organismer?

Sammanfattning - Unisexual vs Bisexual Organisms

Unisexuella och bisexuella organismer differentieras baserat på de reproduktiva systemen de har. Unisexuella organismer har separata kön manliga eller kvinnliga. Manliga och kvinnliga reproduktionssystem finns i olika individer, varför unisexuella organismer producerar manliga eller kvinnliga gamet, men aldrig båda. Bisexuella organismer har både manliga och kvinnliga reproduktionssystem inom samma individ. Följaktligen kan de producera båda typer av gameter. Vissa blommor är unisexuella, och de har bara pistiller eller stamens. Vissa blommor är bisexuella, och de har både stamens och pistiller tillsammans. Detta är skillnaden mellan unisexuella och bisexuella organismer.

Referens:

1.Britannica, The Editor of Encyclopaedia. ”Unisexuality.” Encyclopædia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc., 20 juli 1998. Finns här 2. UNISEXUAL OCH BISEXUAL ORGANISMS (HERMAPHRODITES). Tillgänglig här

Bild med tillstånd:

1.'454886 ′ (Public Domain) via Tillgänglig här 2.'Hibiskusblomma TZ'By Muhammad Mahdi Karim - Karya sorangan, tillgänglig här via Tillgänglig här