Nyckelskillnad - Synd vs Medkänsla
 

Medkänsla och medkänsla är starka känslor vi upplever när vi ser lidandet eller olyckan. Även om många antar att det inte finns någon skillnad mellan medlidande och medkänsla finns det en subtil skillnad mellan dem. Medlåtelse hänvisar bara till den starka känslan av sorg och sympati medan medkänsla hänvisar till medvetenheten och förståelsen för någons lidande samt önskan att hjälpa dem. Detta är den viktigaste skillnaden mellan medlidande och medkänsla.

Vad är synd?

Synd är en stark känsla av sorg och sympati för någon. Denna känsla väcks av att se en annan olycka eller lidande. Synd är en godartad känsla. Men i modern användning kan termen synd ha osympatiska konnotationer av känslor av överlägsenhet eller nedlåtande. Detta beror på att medlidande vanligtvis är en känsla av sorg och sympati; det betyder inte faktiskt önskan att hjälpa någon i nöd. Synd kan också få dig att se hjälplösa eller oroliga människor som offer, vilket i sin tur leder till att du tittar på dem nedlåtande. Dessutom, när du är synd på någon, känner du dig bara ledsen för någon, kanske du inte försöker förstå den personens problem.

Nyckelskillnad - Synd vs Medkänsla

Vad är medkänsla?

Medkänsla är en djup medvetenhet om en annans lidande som åtföljs av önskan att hjälpa eller befria någon från lidandet. Om du till exempel ser någon sjuk och vill hjälpa personen att bli bättre kan den känslan beskrivas som medkänsla. Denna önskan eller önskan att hjälpa de i nöd är den största skillnaden mellan medlidande och medkänsla. När du känner medkänsla mot andra, ser du dem inte som hjälplösa offer; istället skulle du se dem som bara individer som har problem.

Skillnaden mellan medlidande och medkänsla

Vad är skillnaden mellan medlidande och medkänsla?

Definition:

Synd är en stark känsla av sorg och sympati som väcks av olyckorna eller lidandena hos en annan.

Medkänsla är en djup medvetenhet om en annans lidande som åtföljs av önskan att hjälpa eller befria någon från lidandet.

Begär att hjälpa andra:

Barmhärtighet åtföljs ofta inte av önskan att hjälpa andra.

Medkänsla åtföljs av en genuin önskan att hjälpa de i nöd.

Perspektiv:

Synd kan få dig att se personen i problem bara som ett hjälplöst offer.

Medkänsla gör att du inte ser personens problem som ett offer; du ser den personen helt enkelt som en person i nöd.

konnotationer:

Synd kan vara förknippade med negativa konnotationer såsom nedlåtande och överlägsenhet.

Medkänsla är inte associerad med några negativa konnotationer.

Bild med tillstånd:

“Acharya Shri Chandanaji - Compassion” av Anupriya19 på engelska Wikipedia (CC BY 3.0) via Commons Wikimedia

“Sad Man And Rain” (Public Domain) via Public Domain Pictures