Internet vs böcker

Internet och böcker är två mycket jämförbara termer eftersom båda ger värdefull information, men skiljer sig väldigt mycket när vi jämför den tid det tar att ge informationen från de två. Innan internet var tillgängligt för oss böcker var den enda källan vi vände oss till för lite information, brukade vi flocka till biblioteket och sökte efter boken som innehöll relevant information. Det är nu äldre tid att gå till biblioteket eftersom hela biblioteket nu är på våra fingertips i form av internet. Man förundras över mängden information och hastighet med vilken man kan få information om vad som helst. Både internet och böcker är två mycket olika källor men tidigare generation föredrar fortfarande att läsa böcker och gillar att samla in dem som souvenir.

Internet

Internet ändrade hur vi tittade på böckerna eftersom det gav allt från historia till litteratur, utbildning till underhållning med ett enda klick. Internet anses nu vara det mest kraftfulla informationsverktyget som är tillgängligt för mänskligheten och detta verktyg har fortfarande en enorm potential och växer stort med varje dag som går. Internet tillhandahålls surfare via servrar som finns över hela världen och man kan gå till valfri webbplats som han vill hitta relevant information. Internet har revolutionerat alla områden i världen och vi kan inte tänka på världen utan internet.

Böcker

Böcker har funnits sedan forntida tider och innan papperet var tillgängligt för forskarna använder de stenar, löv och tyg för att lägga ner sina resultat för kommande generationer. Men när papper uppfanns blev böcker en populär källa till information och underhållning. Böcker användes tidigare endast för utbildning men när papper uppfanns skrivs böcker för alla och för alla syften. Böcker lästes för att studera ett ämne för underhållning eller för att veta om historia. Böcker lästes av barn för fabler och av vuxna som romaner och litteratur. Böckerna gjordes tillgängliga för läsarna av förläggarna genom att trycka dem i pressar.